Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

  1. Золотобалківська сільська рада Нововоронцовського району Херсонської області виступає замовником проекту містобудівної документації,  Генерального плану с. Золота Балка Золотобалківської сільської ради Нововоронцовського району Херсонської області (далі – Генеральний план), відповідно до Рішення Золотобалківської сільської ради Нововоронцовського району від 26.06. 2017р. №156. на підставі Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Закону України «Про місцеве самоврядування».
  2. Генеральний план є документом державного планування місцевого рівня, розроблений на основі затвердженої містобудівної документації, Схеми планування території Херсонської області, технічної документації по встановленню меж с. Золота Балка, плану внутрішньогосподарського землекористування, технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, топографо-геодезичних досліджень 2017 року розроблених ДП «Херсонгеоінформ».

Генеральний план розроблено з метою:

-корегування меж населеного пункту;

– розроблення у складі Генерального плану схеми зонування території населеного пункту;

– врахування існуючих та встановлення проектних соціально-економічних, архітектурно-будівельних, санітарно-гігієнічних та інженерно-технічних вимог.

Затверджений у чинному порядку Генеральний план села стане обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які будуть використовувати землі в планувальних межах та здійснювати будівництво на території населеного пункту.

  • В межах с. Золота Балка розташовані підприємства, сільськогосподарського напрямку які відносяться до 5-ої, 4-ої санітарної класифікації, санітарно-захисна зона яких, розповсюджується на території існуючої житлової забудови населеного пункту.

В комунальній власності знаходиться земельна ділянка за межами населеного пункту  площею 0,5га для розміщення перспективного полігону твердих побутових відходів.

Згідно даних сільської ради для потреб в населеному пункті знаходиться два існуючих кладовища, одне розташоване на північному-сході кладовище (орієнтовна площа 1,38 га), до житлової забудови – 15м та на північному-заході (орієнтовна площа 1,55 га), до житлової забудови – 57м , санітарно-захисна зона – 300 м.

  • Промислові, сільськогосподарські та інші об’єкти, є джерелами забруднення навколишнього середовища хімічними, фізичними та біологічними факторами, є джерелами забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами, із неприємним запахом, є джерелами шуму, ультразвуку, вібрації, статичної електрики, електромагнітних та іонізуючих випромінювань та інших шкідливих факторів, що можуть у тому числі призвести до погіршення стану здоров’я населення.
  • Село електрифіковане, радіофіковане і телефонізоване, централізоване водопостачання – з артезіанських свердловин і водонапірних веж. Теплопостачання та каналізаційна мережа – відсутні.

Транскордонних наслідків для довкілля та здоров’я населення не передбачається.

  • У разі не затвердження документу державного планування Генерального плану, планування розвитку с. Золота Балка буде здійснюватися не враховуючи зону меж населеного пункту, за допомогою розроблення окремих проектів містобудівної документації, детальних планів території на частини населеного пункту, в яких питання врахування існуючих та встановлення проектних містобудівних, соціально-економічних, архітектурно-будівельних, санітарно-гігієнічних та інженерно-технічних вимог, буде вирішуватись окремо.
  • Додаткових досліджень та вишукувань окрім зазначених у пункті «2», не передбачається.
  • Проектом Генерального плану передбачається влаштування самопливної каналізаційної мережі до проектної установки місцевих очисних споруд типу «BIOTAL», з метою забезпечення охорони ґрунтів від забруднення стоками.

Проектом Генерального плану передбачається розміщення перспективного полігону ТПВ у комплексі з сортувальною станцією на ділянці площею 0,5 га за межами населеного пункту на північний захід від населеного пункту на відстані 1км.

Передбачити за межами с. Золота Балка на захід від нього,  на території Золотобалківської сільської ради нове кладовище (орієнтовною площею 1,50га) санітарно-захисна зона – 300 м, до житлової забудови – 607м.

Проектом передбачається влаштування на території населеного пункту системи зелених насаджень, яка в поєднанні з природно-ландшафтними умовами та архітектурно-планувальним рішенням буде сприяти покращенню мікроклімату та створенню сприятливих умов для життя та відпочинку населення, відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019  таблиці 8.1.

Для реалізації заходів передбачених рішеннями генерального плану, на територіях житлової забудови, що розташовані в межах санітарно-захисних смуг виробничих та комунально-складських підприємств, з порушенням вимог санітарних та будівельних норм, встановлюється спеціальний режим використання території відповідно до схеми зонування території населеного пункту, зони Ж-1с, який передбачає поступову зміну функціонального призначення зазначених територій та відселення мешканців на території проектної житлової забудови населеного пункту.

Території проектних виробничих та інших об’єктів, що є джерелами забруднення навколишнього середовища хімічними, фізичними та біологічними факторами, відокремлюються від житлової забудови санітарно- захисними смугами.

  •    Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-9 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

  1. Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану с. Золота Балка Золотобалківської сільської ради Нововоронцовського району Херсонської області подаються до: виконавчого комітету Золотобалківської сільської ради Нововоронцовського району Херсонської області.

Відповідальна особа:  Сирко  Василь  Миколайович,  телефон  37232

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, до 18.09.2020.