ВІДБУЛАСЯ ХLУ СЕСІЯ НОВОВОРОНЦОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

В залі засідань районної ради 23 грудня  відбулась ХLУ сесія Нововоронцовської  районної ради сьомого скликання.

Відкрив сесію та головував на пленарному засіданні голова Нововоронцовської районної ради Бідний М.М.

В роботі сесії взяли участь 21 депутат із 26.

На початку сесії голова районної ради М.М.Бідний з нагоди Дня місцевого самоврядування нагородив Почесною грамотою Херсонської обласної ради:

– Діденка О.Є. – в.о. директора КНП «Нововоронцовська центральна районна лікарня»; 

– Івахненко В.М. – Нововоскресенського сільського голову;

– Кордіса В.Й. – депутата   Нововоронцовської  районної ради сьомого скликання;

– Шангар В.М. – депутата Нововоронцовської  районної ради сьомого скликання.

 Почесні грамоти Нововоронцовської  районної ради вручені:

–  Мандрикі О.М. – секретарю Осокорівської сільської ради;

– Приймак І.В.   – депутату Осокорівської  сільської ради сьомого скликання;

– Складенку С.І.  – депутату Нововоронцовської районної ради  сьомого скликання;

– Табачук Н.Г. – секретарю Гаврилівської сільської ради;

– Шевчику С.І. – начальнику відділу житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури і надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації.

А також від Всеукраїнського об»єднання «Країна» голова районної ради Бідний М.М. вручив Біляївському сільському голові Вансовичу О.В. медаль «За службу Україні».

Порядок денний пленарного засідання затверджений з доповненнями та визначено до розгляду більше 20 питань.

Основне важливе питання в порядку денному сесії було «Про районний бюджет на 2020 рік».

Загальний обсяг дохідної частини районного бюдже­ту на 2020 рік обраховано у сумі 112194,8 тис. грн., у тому числі: загального фонду – 109755,1 тис. грн., спеціального фонду – 2439,7 тис грн.

Основним джерелом над­ходжень загального фонду районного бюджету є пода­ток з доходів фізичних осіб, питома вага якого складає 99 відсотків.

Загалом власні надходження скла­дуть 32567,5 тис.грн.

У 2020 році район отримає міжбюджетні трансферти на загальну суму 77187,569 тис.грн., а саме:

– з державного бюджету 69362,9 тис. грн.

– з обласного бюджету – 4755,369 тис. грн.;

– з сільських бюджетів для проведення видатків по бюджетних установах, що фінансуються з районного бюд­жету – в сумі 3069,3 тис. грн.

Видатки районного бюджету становлять 112194,8 тис. грн., у тому числі: видатки загального фонду – 108358,5 тис. грн., видатки спеціального фонду – 3836,3 тис грн.

        При формуванні видаткової частини районного бюджету застосовано нові механізми проведення видатків на функціонування деяких галузей бюджетної сфери, а саме в охороні здоров»я. Вра­ховано мінімальну заробітну плату на 2020 рік в розмірі 4723 грн. на місяць та встановлення посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС у розмірі 2102 гривня.

Видатки на енергоносії по бюджетних установах обраховано в розмірах, що відповідають фізичним об­сягам 2019 року з урахуван­ням корегуючого коєфіцієнта 1,084.

У видатках  районного бюдже­ту 2020 року в сумі 2989,9 тис. грн. заплановано також витрати, пов’язані з фінансуванням заходів районних програм:

– поліпшення життєзабезпечення та соціального захисту окремих категорій громадян Нововоронцовського району на 2019-2022 роки  – 208,5 тис. грн.;

– індивідуального житлово­го будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Влас­ний дім» на 2012-2020 роки – 370,0 тис. грн.;

–  «Спорт для всіх» на 2020 – 2023 роки – 30,0 тис. грн.;

– «Здоров’я нації» на період до 2022 року – 2366,0 тис. грн.;

– «Розвиток освіти Нововоронцовського рай­ону» на 2017-2021 роки -100,0 тис. грн.;

– захисту прав дітей та запобігання бездоглядності та безпритульності серед них на період до 2021 року – 10,0 тис. грн.;

– «Розвиток людсь­кого капіталу Нововорон­цов-ського району» на 2017-2021 роки – 10,0 тис. грн.;

– культури і духовності в районі на 2018-2020 роки – 24,5 тис. грн.;

            – сприяння розвитку громадянського суспільствана 2020-2022 роки – 20,9 тис. грн.;

         – підтримки органів виконавчої влади у Нововоронцовському районі на 2020 рік – 150,0 тис. грн.

Видатки по кредитуван­ню на 2020 рік заплановано в сумі 370,0 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду районного бюджету – 70,0 тис. грн, по спеціальному фон­ду – 300,0 тис. грн для надан­ня коштів обласному фонду індивідуального житлового будівництва на селі для на­дання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам згідно заходів програми індивідуального житлово­го будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Влас­ний дім».

Після обговорення голов­ного фінансового документу району на 2020 рік його було затверджено депутатами  районної ради більшістю голосів.

Для створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв»язку  між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності  бюджетної політики депутатами  районної ради більшістю голосів був затверджений прогноз районного бюджету Нововоронцовського району  на 2021-2022 роки.

Також депутати затвердили зміни до районного бюджету, якими виділили кошти:

* за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету на:

– оплату праці технічних працівників загальноосвітніх закладів району, а саме: Нововоронцовська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 –70600 грн; Нововоронцовська ЗОШ І-ІІІ ступенів №  2 –19700 грн; Золотобалківська  ЗОШ І-ІІІ ступенів  – 20900 грн; Михайлівська  ЗОШ І-ІІІ ступенів  –16600 грн; Нововоскресенська  ЗОШ І-ІІІ ступенів  – 11600 грн; Хрещенівська  ЗОШ І-ІІІ ступенів  –50600 грн.;

– забезпечення фінансовим ресурсом вивільнення працівників районної державної адміністрації у зв’язку зі скороченням штатної чисельності та ліквідацією деяких структурних підрозділів;

* за рахунок коштів  медичної субвенції на:

– оплату праці  працівникам КНП «Нововоронцовська центральна районна лікарня Нововоронцовської районної ради»  –  530000 грн.;

– заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 44451 грн.

 Крім того одноголосно депутати прийняли  рішення  стосовно зменшення дохідної  частини  загального фонду районного бюджету на  суму  740540 грн.

Зменшено планові надходження по:

–  податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна  плата на суму 306540 грн;

–  податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами,  із доходів платника податку у вигляді заробітної плати на суму 400000 грн;

– адміністративному збору  за проведення державної реєстрації  юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань  на суму  1000 грн.

– адміністративному збору  за державну реєстрацію прав на  нерухоме майно та їх обтяжень на суму 33000 грн.

Відповідно  зменшено видатки загального фонду районного бюджету на загальну суму 747540 грн.  по комунальних закладах та установах району, а також   зменшено обсяги фінансування районних програм  на загальну суму 129680 грн.

Крім того прийнято рішення щодо перерозподілу річних кошторисних призначень, а також зміни цільового призначення видатків, передбачених за рахунок іншої субвенції, отриманої із сільських бюджетів.

Обговорений  та затверджений звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2019 року.

Розглянуто депутатами і рішення  Нововоскресенської   сільської ради щодо передачі у спільну власність територіальних громад  сіл, селища Нововоскресенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Нововоскресенської сільської ради. Врахувавши рекомендації постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету, соціального розвитку та комунальної власності рада прийняла до спільної власності територіальних громад  сіл, селища Нововоронцовського району даний об»єкт.

Також депутати   затвердили районну комплексну програму  «Здоров»я нації» на період до 2022 року. Виконання заходів цієї програми сприятиме підвищенню якості та доступності медичної допомоги для населення району, збереження репродуктивного здоров’я населення, охорони материнства та дитинства, зниження рівня малюкової та материнської смертності, запровадження стимулюючих заходів ефективної діяльності працівників медичної галузі у процесах надання якісної медичної допомоги мешканцям району та модернізації системи охорони здоров’я, а також для подолання проблеми браку медичних кадрів у закладах охорони здоров’я району та ін.

Затверджена і районна програма централізованого тимчасового зберігання архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду, на 2020 рік, метою якої є  забезпечення належного збереження документів з особового складу та документів тимчасового зберігання підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, що розташовані на території району або ліквідованих підприємств, установ та організацій, що діяли на цій території, своєчасного та повноцінного виконання запитів соціально-правового характеру, що забезпечить соціальні права громадян на отримання довідок про трудовий стаж та заробітну плату.

Затверджені сесією зміни до районних програм: економічного, соціального та культурного розвитку Нововоронцовського району на 2019 рік, «Розвиток освіти Нововоронцовського району» на 2017-2021 роки  дадуть можливість профінансувати обов»язкові виплати при скороченні працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації; завершити капітальний ремонт туалетних приміщень  Осокорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

В порядку контролю за виконанням районних програм заслуханий звіт  про хід виконання   програми розвитку культури і духовності в районі на 2018-2020 роки.

Також звітував на сесії про результати роботи та  свою діяльність керівник комунального закладу «ДОТ ім. І.Бережного» Раєвський О.О. Депутатами було прийнято відповідне рішення з цього питання.

Прийнято  рішення і стосовно продовження контракту з    директором комунального закладу «Нововоронцовський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Киян Н.А.

Одноголосно депутати затвердили список присяжних у кількості 10 осіб для здійснення судочинства, визначеного законодавством, Нововоронцовським  районним судом Херсонської області.

Також депутати розглянули питання стосовно влаштування громадянина Нововоронцовського району Цибака В.М. до стаціонарного відділення КЗ «Нововоронцовський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» на період до встановлення йому  групи інвалідності та надали відповідний дозвіл комунальному закладу.

На   сесії обговорені питання та прийняті відповідні рішення  стосовно:

          – укладання договорів про передачу міжбюджетних трансфертів  у 2020 році;   

– оренди майна (нежилих приміщень) спільної власності територіальних громад Нововоронцовського району;

– надання дозволу КЗ «Нововоронцовський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»  на право бути орендодавцем окремого індивідуально визначеного майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища Нововоронцовського району

– прийняття майна (книг) у  спільну  власність територіальних громад сіл, селища Нововоронцовського району;

– надання дозволу на укладення договору безоплатної позички легкового автомобіля  DAEWOO-FSO державний номер ВТ 1333 АК, що є спільною власністю територіальних громад району з Нововоронцовською районною державною адміністрацією

– та інших питань.