Місцевим референдумам бути!

Конституційний суд України 26.04.2018 року визнав неконституційним в повному обсязі положення Закону України «Про всеукраїнський референдум» від 28.11.2012 року як такий, що суперечить Основному закону держави – Конституції України.

В рішенні суду зазначається, що «Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй» (частина друга статті 8 Конституції України).

Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

З огляду на те, що Законом України «Про всеукраїнський референдум» від 28.11.2012 року було припинено дію Закону України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми»  від 03.07.1991 року, згідно етапів нормотворчого процесу положення цього закону знову поновили свою дію.

А це означає, що нормами Закону України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми»  від 03.07.1991 року регламентовано «виключно     місцевими     референдумами     у    відповідних адміністративно-територіальних  одиницях  вирішуються  питання про найменування  або  перейменування  сільрад,  селищ, міст, районів, областей;    питання    про    об’єднання   в   одну   однойменних адміністративно-територіальних   одиниць,   які   мають   спільний адміністративний центр; питання про зміну базового рівня місцевого самоврядування  у сільських районах; питання про реорганізацію або ліквідацію  комунальних  дошкільних  навчальних закладів, а також дошкільних     навчальних     закладів,     створених    колишніми сільськогосподарськими  колективними та державними господарствами».Таким чином, об’єднання територіальних громад можливе лише за умови проведення місцевих референдумів та волевиявлення кожного члена територіальних громад.

Прес-центр Нововоронцовської районної ради