Порядок складення та подання запитів на інформацію

ЗАТВЕРЖДЖЕНО

розпорядженням голови

районної  ради

20.07.2011№18

 

 

Порядок складення та подання запитів на інформацію

  1. Запит на інформацію  подається фізичною або юридичною особою, об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи Нововоронцовській районній раді в усній чи письмовій формі під час особистого прийому  або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, або по телефону.
  2. Запит на інформацію подається у довільній формі.
  3. Запит на інформацію повинен містити:

–         прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної  пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

–         загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено  запит (якщо запитувачу це відомо);

–     підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4.  Для подання письмового запиту запитувач  може використати форму, яку надає Нововоронцовська районна рада.

5. Запит на інформацію може бути подано  особисто до відділу з організаційної роботи та загальних питань, який організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє Нововоронцовська районна рада, в робочий час згідно графіку.

6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання  інформації.

7. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник   спеціального  структурного підрозділу (відділу з організаційної роботи та загальних питань), який організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє Нововоронцовська районна рада, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті та  надає копію запиту особі, яка його подала.

8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа Нововоронцовської районної ради, дати надходження та вхідного номера запиту.

Така копія повертається запитувачу.

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                                                                                    Л.М. Величко