Форма запиту

Затверджено

розпорядженням голови

районної ради

від 20.07.2011 №18

 

 

Форма запиту на інформацію

 

Розпорядник                                                                          Нововоронцовська районна рада

інформації                                                                   (найменування розпорядника інформації)

 

Запитувач                                          ____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові для фізичних осіб; найменування організації)

________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові представника організації–для юридичних осіб)

________________________________________________________________

(осіб та об’єднань  громадян, що не мають статусу  юридичної особи)

________________________________________________________________

(поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Прошу  відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати_________________________________________________________________

(загальний опис  інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу  у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на:

Поштову адресу______________________________________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

Електронну адресу____________________________________________________________________

 

Телефаксом________________________________________________________________

 

Телефоном___________________________________________________________________

 

_____________                                                                                  _____________________

(дата)                                                                                                     (підпис)

 

Примітки

Система обліку, що містить інформацію про документи, які  перебувають  у

володінні   Нововоронцовської районної ради,  розміщенні на веб-сайті  Нововоронцовської РДА

(найменування розпорядника інформації)                                                        (адреса веб-сайту)

 

  1. Запит може бути поданий:

на поштову адресу                          смт. Нововоронцовка вул. Леніна,10

(поштова адреса  розпорядника інформації)

на електронну адресу                                             nvoron-rada@ ua.fm

(електронна адреса  розпорядника інформації)

телефаксом___________________________________________________________

(номер телефаксу  розпорядника інформації)

 

за телефоном                                                 2-15-39

(номер телефону розпорядника інформації)

 

 

  1. Запит може бути поданий  особисто до відділу з організаційної роботи та загальних питань Нововоронцовської районної ради, який організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою  володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з затвердженого графіку.
  2. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.
  3. Відповідь на запит на інформацію  надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
  4. У разі  коли запит на інформацію    стосується  інформації, необхідної для  захисту життя, свободи особи, інформації щодо стану  навколишнього природного середовища, якості харчування , продуктів  і предметів  побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається  протягом 48 годин з дня отримання запиту.
  5. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує поширеної інформації серед значної кількості даних, строк може бути  продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу  повідомляється у письмовій  формі  не пізніше п’яти робочих  днів з дня надходження запиту.
  6. Інформація на запит надається безоплатно.
  7. У разі коли запитувана  інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це  протягом п’яти  робочих днів  з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку  відшкодування таких витрат. Подання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після  підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
  8. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) Нововоронцовська районна рада не володіє  і не  зобов’язана відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 8 цих приміток;

4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених части п’ятою статті 19 цього Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:

– прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено  запит (якщо запитувачу не відомо);

– підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                                           Л.М. Величко